AYVACIK ESNAF VE SANATKARLARI ODASI KAMU KURULUŞU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU OLARAK YEREL KALKINMA STRATEJİSİ HAZIRLAMA PROJESİNİN KAMU TEMSİLCİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan, TKDK tarafından İPARD programı kapsamında LEADER tedbiri olarak desteklenen ülkemizde 12 ilde 25 pilot dernekte desteklenen yerel kalkınma stratejisi hazırlama projesi kapsamında Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi ve tüm köylerimizi kapsayan yerel kalkınma stratejisi hazırlama çalışmalarına katılmıştır.

Yerel kalkınma stratejisini hazırlamak için oluşturulan çalışma grubunun çalışmalarına Odamız Başkanı Hasan Fehmi ARIKAN katılmıştır.